HÄLYTYSOSASTO

Hälytysosaston tehtävänä on suorittaa palokuntasopimuksen mukaisia tehtäviä. Hälytysosaston tehtävät ovat myös näkyvin osa palokunnan toimintaa, tehtäviin kuuluu sammutustehtäviä, pelastustehtäviä, liikenneonnettomuuksia, automaattien tarkistuksia, ym. vahingontorjuntatehtäviä. Hälytysosastomme koostuu 22 henkilöstä jotka ovat kaikki yli 18 vuotta täyttäneitä koulutuksen saaneita sammutusmiehiä, savusukeltajia tai yksikönjohtajia. Hälyttäminen tapahtuu tekstiviesteillä ja hakulaitteilla. Hälytysosaston toimintaan kuuluu palo- ja pelastustoimen lisäksi viikoittaiset harjoitukset.

Peruskoulutus saadaan erilaisilla kursseilla joita ovat esimerkiksi sammutustyö-, savusukellus-, pelastustyö-, ensiapu-, öljyntorjunta ja vaaralliset aineet kursseilta. Lisäksi on mahdollista suorittaa täydentävää koulutusta. Viikoittaisissa harjoituksissa kerrataan kursseilta saatua tietoa. Harjoitusohjelma laaditaan vuodeksi kerrallaan mikä kattaa moninaisia harjoituksia palokunnan toiminnasta. Kouluttajina toimivat vanhemmat sammutusmiehet ja yksikönjohtajat, lisäksi kouluttajina toimivat myös Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kouluttajat.

Hälytysosastomme ja palokunnan päällikkönä toimii Antti Tupola.

Mikäli  olet kiinnostunut palokuntatoiminnasta, tule Paloniemen VPK:n asemalle maanantaisin 18:00. Jäseniltämme vaadimme palokuntatoimintaan soveltuvan asenteen, hyvän fyysisen ja henkisen kunnon. Tulemme tarjoamaan paljon hyviä hetkiä palokuntatoimen parissa ja paljon tietotaitoa pelastustoimesta. Tervetuloa.

Takaisin