NAISOSASTO

Paloniemen VPK:n naisosasto on yksi palokunnan aktiivisesti toimivista osastoista. Naisosaston toiminnassa on tällä hetkellä mukana 25 jäsentä. Osaston tehtäviin kuuluu muonitus- ja huoltotehtäviä, erilaisten tilaisuuksien järjestämistä sekä palokunnan erikseen osoittamia tehtäviä.

Yhtenä tärkeänä tehtävänä voidaan mainita varainhankintatoiminta.  Jo useana vuonna naisosastolla on ollut oma koju Lohjan Menneen Ajan markkinoilla. Lohjan Järvipäivien muonitustehtävä on niinikään kuulunut palonaistemme vastuulle.
Saaduilla varoilla naisosasto avustaa erityisesti palokunnan nuoriso-osastoa. Yhtenä kohteena on ollut palokuntanuorten harjoituspukujen rahoitukseen osallistuminen.

Naiset osallistuvat palokunnan omiin kokouksiin, koulutuksiin, kilpailuihin sekä yhteisiin tapahtumiin. Lisäksi osallistutaan sekä valtakunnallisiin että paikallistason järjestämiin palokuntalaisten koulutustilaisuuksiin, seminaareihin ja kesäleireihin. Näissä tilaisuuksissa harjoitellaan ja ylläpidetään mm. väestönsuojelutietoutta, alkusammutus- ja ensiaputaitoja.
Naisosaston tarkoituksena on myös antaa palokuntanaisille tietopuolista ja käytännöllistä pelastusalan opetusta ja harjoitusta, jotta he pystyvät toimimaan turvallisesti palokuntatoiminnassa, kasvamaan tehtävässään sekä kehittämään ja toteuttamaan itseään siinä.

Palokuntanaisten keskeisenä tehtävänä on tukea palokunnan toimintaa sekä herättää ja edistää kansalaisten myönteistä suhtautumista palontorjuntaan ja yleiseen turvallisuuteen. Valistustyö kuuluu oleellisena osana naisosaston toimintaan.

Tule mukaan mielenkiintoiseen palo- ja pelastusalan vapaaehtoistoimintaan!
Paloniemen VPK:n naisosasto kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokouksista  ja muusta toiminnasta ilmoitellaan Länsi-Uusimaa- lehden järjestöpalstalla.
Lisätietoja palokunnan naisosaston toiminnasta antaa osaston puheenjohtaja Pirkko Rantanen puh: 050-3778795

Takaisin