YLEISTÄ

Lohjan kaupungin sammutus- ja pelastustoiminnasta vastaa Länsi-Uudenmaan aluepelastuslaitoksen Lohjan toimipiste sekä seitsemän  sopimuspalokuntaa: Virkkalan, Ventelän, Paloniemen, Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan sopimuspalokunnat sekä tehdaspalokunta: Sappi  Oyj, jolla on sammutussopimus myös Lohjan kaupungin kanssa.

Paloniemen VPK toimii Lohjan kaupungin sopimuspalokuntana, joka omalta osaltaan, yhdessä alueen muiden sopimuspalokuntien kanssa avustaa tarvittaessa Lohjan palolaitoksen osa- ja peruslähtöjä. Palokuntamme sijaitsee Lohjan kaupungin Paloniemen kylässä. Palokuntamme solmi vuonna 1966 sammutussopimuksen silloisen Lohjan maalaiskunnan kanssa, joka nyttemmin on liitetty Lohjan kaupunkiin. Nykyinen sopimus on II-valmiusasteen sopimus, joka velvoittaa palokuntaa pitämään yhden sammutusauton ja yhden miehistönkuljetusauton. Valmiusaika on 12 min, vahvuudella 1+3.

Alueellamme on paljon maataloutta ja loma-asutusta. Alueestamme suuri osa on järviä ja niissä sijaitsevat saaret loma-asutuksineen ovat osa aluettamme. Palvellaksemme myös näitä asutuksia mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin, olemme saaneet Espoon palolaitokselta yksiköt, joilla tavoitamme melko huonojenkin ajoteiden ja vesistöjen takana olevat kohteet.

Takaisin